Home / Seri / HTML Pou Debitan / 06 Lis Òdone, Non-òdone ak Definisyon

06 Lis Òdone, Non-òdone ak Definisyon

N ap kontinye seri videyo “HTML Pou Debitan” an jodi a pandan n ap montre w ki diferans tip lis ki egziste nan HTML e kòman pou w kreye yo.

W ap aprann kreye Lis Òdone, Non-Òdone ak Definisyon.

Pa bliye pataje li pou lòt moun ki bezwen aprann HTML ka benefisye tou.

Vizite sit nou sou https://jgb.solutions pou tout sèvis kreyasyon wèb ak mobil.

W ap jwenn lòt videyo tou sou platfòm Aprann Gratis an kreyòl nan adrès sa a www.apranngratis.com

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

HTML Pou Debitan: 02 Kisa Paragraf nan HTML ye?

Nan videyo sa a mwen montre w kòman pou w kreye paragraf nan dokiman HTML …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .