Home / Blòg / 10 fason pou Fè lajan sou entenèt san ou pagen yon websit.

10 fason pou Fè lajan sou entenèt san ou pagen yon websit.

Ou tap panse ak fè lajan sou entènèt tankou vann pwodui ou kapasite ou sou entènèt malerezman ou bay vag chak fwa wap panse ak fè yon websit  , pri y ap fè li pou ou ak administre l . Nan yon atik pase mwen te prezante 10 bon fason yon moun ka fè lajan sou entènèt ak yon websit . Klike sou ekriti rouj la pou li atik la si w pat ko fè sa . 10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit)

Nan atik sa nou pral prezante ou 10 bon fason ou ka fè lajan sou entènèt san ou pa posede yon websit . Pa bliye nou pa vin prezante w fo espwa pou fèw konnen ou ka milyonè san redi . Si w t ap chèche mwayen pou w milyonè sou entènèt san redi atik sa pa pou ou ou pa bezwen fin li li. Atik sa se pou moun ki kwè nan redi ak anpil disipline . San pèdi tan nap vanse .

1. Vann pwodui sou ebay ou.

Wi ou ka vann pwodui sou amazon ak ebay menm si ou ayiti si w ta gen pwoblèm pou delivre  machandiz la bay kliyan an nan lòt peyi mete anba machandiz la ke ou Fè livrezon sèlman an ayiti ak peyi ou konte envesti pou fè livrezon an. Gen moun k ap vann sou ebay ki tou fè moun k ap achte machandiz la peye pou livrezon an ou ka fè l tou . Ou ka menm vann sou paj Facebook ou kounye a Facebook bay aksè pou moun poste pwodui epi mete pri pou chak kap tou yon vizibilite pou pwodui ou a paske Facebook gen anpil moun yap wè pwodui ou a pi rapid .

2. Kreye yon “drop shipping shop” sou Shopify .

Shopify se yon nouvo mache an liy kap grandi li ba w yon websit gratis (pou 7 jou) ak tout sa ou bezwen pou vann sou entènèt si ou gen websit deja ou ka konekte li ak kont Shopify paw la . Ou ka pa posede anyen epi ou gen shop sou Shopify. Kijan sa fèt? Ou ale sou eBay ou byen Amazon ou chèche sa ou vle vann yo ou pran foto l epi ou klike sou “watch” bouton an yon fason pou yo ka emfòme w Chak lè gen yon chanjman ki fèt nan pwodui sa pou ou pa nan kont ak kliyan . Apre w ale sou Shopify ou mete foto ak deskripsyon plis pri pwodui a sou “shop” ou a . Lè yon moun achte li kounye a tounen sou ebay achte li pou moun nan epi voyel nan adrès li . Konsa w ap fè ti kob jouk ou vin achte pwodui pa w pou revann .

3. Vann mizik sou entènèt pou atis .

Gen yon mwayen byen rapid pou ranmase ti lajan . Ayiti plen atis tout ap soti mizik ak albòm kap gaspiye paske yo paka vann li sou entènèt CD baby ak lòt makèt yo kòb yo mande a atis sa yo pa vle peyel . Men ou menm men saw ka fè , gen makèt ki bay plan ak 50$ pou albòm epi yo mete li sou iTunes , degajew pran 3 ou 10 atis chak mizik yo soti metel pou yo pandan wap fè kòb yap fè kob.


4. Vann konpetans ou ak videyo.

Fè kou sou entènèt pa nouvo nou konnen li deja men nou konn tèlman pa kwè nan tèt nou nou pa vle fèl . Ou ka vann konpetans ou nan videyo sou YouTube gratis pandan w ap fè lajan si w vle ale pi lwen ou ka al enskri sou udemy , pluralsight ak O’Reilly kòm yon anseyan epi poste kou ou yo, mete yon pri pou chak kou epi w ap fè kòb . Ou ka aprann moun pale yon lang tankou plen etranje ki ta renmen aprann pale kreyòl paske yap vin ayiti vin regle travay yo , pale lang la enpòtan pou yo ou ka chwazi mete kou sa yo sou YouTube oubyen udemy ak Amazon pou Amazon nan ou ka mete yo sou dvd epi lè moun nan fè komand la ou voye li pou li.

5. Ekri atik pou blòg yap peyew.

Ou konn ekri anpil ? Ou vle ekri pouw fè lajan? Wi li posib gen websit ki achte atik depi atik la bèl li gen fon yap achte li nan menw . Psd tuts , ACHS , Worldstar,  fund for writers , write weekly , brazeen carrerist, make a living writing listverse ak anpil lòt websit ankò achte atik enpòtan nan men moun k ap ekri chak sa yo gen yon kategori ki tip atik yo ht klike sou yo epi ale sou sit yo a pou plis detay .

6. Vann foto sou entènèt .

Ou se fotograf ou toujou fè bèl foto ou ka vann yo gen moun kap chèche foto pou l achte pou mete sou pwodui oubyen sou website . Mwen menm gen foto map mete sou kouvèti atik yo lèm paka jwenn yo ak lisans gratis se achte mwen achte yo pou 1$ , 2$ . Ou ka vann yon foto ak kantite pri ou vle sou entènèt website ki baw mwayen pou vann foto se . DeviantArt , Shutterstock , Istock ak anpil lòt ankò.

7. Promosyon afilye (affiliate marketing) .

ou pa bezwen gen websit tou pou ou Fè promosyon pou pwodui. Yon paj Facebook yon kont Twitter, fè yon koudèy sou atik sa pou plis detay sou avantaj yon kont Twitter ” 8 Rezon Twitter se meyè plas pou yon antreprenè” . Angaje moun yo sou paj ou a epi ale sou click bank ak lòt websit kap ba ou lyen pou ou pwomote. Kijan parenaj sa yo fèt? Ou chwazi yon pwodui pou ou pwomote yo ap ba ou yon lyen se lyen sa wap pwomote si yon moun klike sou lyen ou an li achte pwodui a ou gen yon komisyon ki konn rive jouk 7% .

8. Fè lajan nan teste pwodui ak bay avi w ( survey ) .

Gen anpil konpayi ki peye moun pou teste pwodui yo epi pou w bay avi w sou li . Men fè atansyon gen anpil fo sit kap lage fo “survey” sou nèt la fòk nou trè pridan . Li sit la avan ou rantre sou li. Epi tanpri souple  li sa m ap ekri yo byen paske siw mal konprann sam ap di yo ou ka sibi,  fok nou pran san nou lè n ap li . E se pou rezon sa mwen ekri atik mwen yo an kreyòl se pou nou ka konprann sa map di yo. Konpayi ke mwen te eseye deja se National consumer panel. Mwen pa itilize li ankò li t ap bon avan ou itilize yon lòt websit ki fè sa pou ou mete lyen sit la nan yon kòmantè pòs mwen sou Facebook poum verifye li pou ou.

9. Vin yon gid , yon konsiltan (coach).

Ou ka gen konesans biznis ak  antreprenarya men ou vle patajel . Ou pa bezwen gen kòb pou vin yon konsiltan . Ou ka chwazi ede moun amelyore antrepriz yo ak konsèy ou epi fe kòb sa se yon antrepriz li ye tou. Kreye yon paj Facebook bay konsèy pataje eksperyans ofri lòt antreprenè èd ou montre yo kijan ou ka ede yo devlope biznis yo pandan y ap peyew . Gen anpil moun ki rive nan sa , yon antrepriz k ap ede moun kreye antrepriz . Paske gen moun ki ka gen yon ide antrepriz inovan men li pagen kapasite pou l devlopel ak grandil .

10. Teste aplikasyon ak jwèt pou lajan.

Kijan sa fèt? Sou òdinatè ou gen websit ki peye pou ou itilize aplikasyon yo pou ou teste li apre pou ba yo avi ak sa pou yo amelyore yo peyew pou chak aplikasyon ou teste li konn rive jiska 10$ pa aplikasyon . User testing se youn nan website ki peye pou itilize aplikasyon epi li peye w . Yo enstale yon aplikasyon sou laptop ou a kap anrejistre le wap teste pwodui sou website yo a pandan wap pale byen fò pou di men ki etap w ap pase . Se anglè wap pale.

Ou gen 10 bon fason nan men ou pou ou komanse fè lajan sou entènèt mèsi paskew t ap li avèk anpil enterè . Mwen swete ou pase yon bon fèt nwèl . se fanmiw Certil Remy .

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .