Home / Blòg / 10 Sekrè ak teknik pou ka konn fè rechèch tankou yon pwofesyonèl sou Google. (dezyèm pati)

10 Sekrè ak teknik pou ka konn fè rechèch tankou yon pwofesyonèl sou Google. (dezyèm pati)

Nap kontinye ak atik ki montre ou kijan pou ou fè rechèch sou Google la. Nan atik sa nap ba ou 5 lòt teknik nou te pwomèt ou ki ka ede ou jwenn tout sa ou bewzen sou nèt la san ou pa mande moun.

Si ou potko li lòt  premye atik la  klike la pou ou li lòt atik la epi ou ap retounen pou fini li rès atik sa a. http://apranngratis.com/10-sekre-ak-teknik-pou-ka-konn-fe-rechech-tankou-yon-profesyonel-sou-google-premye-pati/

6) limite tan rechèch la.


Ki sa nou vle di ou pa la? Ou konn ap fè yon rechèch epi Google afiche rezilta ansyen ladan li. Tankou, si mwen ap chèche kijan mwen ka fè lajan sou entènèt Google ap afiche menm atik depi plizyè ane nan lis rechèch la si mwen pa vle rezilta sa yo mwen di ke se rezilta 2017 sèlman pou li montre mwen, mwen ka di Google sa. Kijan?
a) ekri sa ou vle a sou Google.
b) klike sou “tools” pou anglè oubyen “outils” si telefòn ou an ta nan lang fransè.


c) klike sou anytime epi ou ap jwenn mwayen pou ou chwazi rezilta ki dat ou vle ki pou afiche nan rechèch ou a yon fason pou ou pa pran nan enfòmasyon ansyen.

7) Rechèch avanse
Rechèch avanse se premye bagay pou w ta fè lè w ap fè yon rechèch li pèmèt ou jwenn rezilta egzat wap chèche a. Li mete rezilta rechèch ou selon ou menm.

Kijan ou ka fè sa?
a) Ekri sa ou vle ekri a
b) klike sou setting (s)


c) klike sou advanced search

Epi ranje rechèch la jan ou vle li a selon fòmilè yo ba ou a.

8) Rechèch avek imaj.
Mwen te fè yon videyo sou sa deja ou ka klike sou lyen sa a pou ou gade li si ou vle plis detay sou sa. https://www.youtube.com/watch?v=MuevwZ7EiW4
Ou ka wè yon imaj si ou vle plis enfòmasyon sou imaj sa a ou ale sou Google epi ou lage imaj la lap di ou ki kote li soti ak poukisa li te itilize. Kijan ou ka fè sa?
Ale sou Google:
a) klike sou imaj


b) ou vin gen 2 opsyon swa ou rantre adrès (lyen) imaj la si ou pa konn kijan pou ou pran lyen sou entènèt gade videyo sa a aprè wa tounen vini li rès atik la. Answit lòt opsyon an se di Google ki kote imaj la ye swa sou telefòn entèlijan ou an oubyen sou odinatè ou (upload)


c) chwazi imaj la epi tann lap di ou ki imaj li ye.

9) Jwenn yon websit (sit wèb) ki sanble ak yon lòt.
Ou ka fè rechèch yon websit ki sanble ak yon lòt yon fason si yon websit enpòtan pou ou ou ta vle jwenn lòt ki bay menm sèvis ak li. Tankou UDEMY ou ta remen jwenn yon websit ki fè menm bagay oubyen ki sanble ak UDEMY.
kijan ou ka fè sa ?
a) ale sou Google epi ekri “related:” devan sa ou vle a.
Egzanp: related: udemy.

10) Jwenn sa moun plis ap chèche.


Google trends se konsa li rele li montre ou ki rechèch ki fèt plis nan chak peyi oubyen sou tout mond la.
Tankou ou ta leve yon bon maten ou ta vle konn ki rechèch ayisyen plis fè sou Google. Wi li ka fèt lè konsa wap tou konn ki tandans ki plis fè akyalite sou nèt la. Opsyon sa yo bon anpil pou jounalis pou dekouvri akyalite rapid.
Kijan pou ou aksede ak Google trends? Adrès la se trends.google.com oubyen tou klike sou adrès la ou ap ka tou ale sou sit la. Lè ou rive sou Google trends ou ka chwazi peyi, kategori ak dat.

Sa se 5 teknik nou pote pou ou gen anpil lòt toujou piske ou jwenn yon atik ki montre ou fè rechèch rès yo sou kont ou al chèche yo epi vin lage yo nan kòmantè pou lòt moun ka dekouvri menm jan ak ou.

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

Pwogramasyon nan langaj C – Itilizasyon de Scanf e Gets

Ajoute yon komantè Kòmantè

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .