Home / Blòg / Ou konn fè promosyon sou Facebook? Gade siw pa konn fè 5 erè sa yo.

Ou konn fè promosyon sou Facebook? Gade siw pa konn fè 5 erè sa yo.

Facebook se yon rezo sosyal ki reyini anpil moun toupatou nan mond la . Sa vle di li se meyè kote pou yon moun fè promosyon pou biznis li ak lòt aktivite . Men gen anpil traka lè ou pataje yon tèks , foto oubyen yon videyo nan yon pòs pou li rive sou anpil moun.
Ou konn rete ou fè yon pòs ou wè anpil moun “like” li konsa ou pa wè pyès moun “like” sepa entèrese li pa entèrese moun yo. Sitou si se yon paj ou genyen pou biznis la se Facebook menm ki pa mete pòs ou a devan moun kap swiv ou yo. Ann esye konprann sa ansanm pandan nap tou pataje 5 erè ou konn fè ki koz pòs saa Facebook pa metel devan moun kap swiv paj ou a oubyen zanmi ou yo sou Facebook.

Nap komanse pa di ou ke gen yon bagay pou ou pa bliye ki se piblisite Facebook la.
Si Facebook gen yon plafòm piblisite se nòmal poul anpeche pòs la grandi pou’w ka peye piblisite pou pòs la.
Sèl fason pou’w konbat ak move mwayen Facebook ap detwi pòs ou yo se evite fè erè sa yo lè ou ap poste yon bagay sou Facebook.

1) Ou poste yon tèks ki long anpil.


Gen anpil moun ki ekri sou Facebook tankou moun kap ekri mesaj sansibilizasyon yo ak moun kap ekri powèm yo. Tèks sa yo siw lage yo sou paj ou ou pap atenn anpil mou . Savle di pòs saa sepa tout moun kap swiv ou kap wèl Facebook daprè algorit lia ” algorithm” retire tout pòs ki gen anpil teks li selman metel devan moun ki genyenw nan sant enterè li.

Solisyon: Lèw ap pataje tèks sa yo patajel ak yon imaj ki senp .

2) Ou poste yon imaj plizyè fwa.
Facebook gen mwayen poul idantifye yon imaj kew te poste sou platfòm li an deja plis wap poste menm imaj la se mwens odyans wap genyen ( mwens moun kap wèl)

Solisyon: si se yon aktivite wap fè ou te deja bay fe afich pou li siw vle atenn anpil moun chak fwaw poste afich la modifye afich la pou chak nouvo pòs lè konsa chak nouvo pòs wap atenn plis oubyen menm odyans la ( audience)

3) Ou poste yon imaj avek anpil tèks
Majorite moun kap fè afich (flyers) pou poste sou Facebook toujou fè erè sa plen afich la avel tèks . Algorit Facebook la ap kraze odyans pòs saa plis li gen tèks se plis Facebook pap metel devan moun kap swiv paj ou a oubyen zanmiw yo. Anplis de sa yon dizay ki pa bon pap atire moun sou piblikasyon an lap difisil pou moun nan lil li pap pran sa ki pibliye a o serye.

Solisyon: yon afich ret yon afich gen bagay ou met nan afich la ki pa enpòtan reyèlman vre. Chwazi sak vrèman enpòtan pouw met nan afich la pou li pa gen anpil teks apre sa tout sa ou ta anvi mete nan afich la ou ka mete yo nan detay ” caption” pòs ou pral fè a
Lè konsa pòs ou a ap pi profesyonèl sak entèrese moun nan lap lil li fini.

4) Ou poste yon lyen ( lien , link) san detay (caption) oubyen ki advèsè Facebook.

Anpil moun konn fè erè saa pran yon lyen epi patajel sou Facebook san “caption” oubyen pran yon lyen videyo sou YouTube poste sou Facebook pou fè promosyon .
Depi anlè Facebook ap detwi pòs saa lap metel devan 2 grenn moun ki genyenw selman nan lis enterè yo paske platfòm Google nan konkirans avel. Siw vle fè eksperyans la poste yon lyen videyo YouTube epi poste yon lyen videyo Instagram pou wè kiyès kap atenn plis moun.

Facebook aksepte sa yo rele cross promotion an pou selman Instagram ak Twitter . Depi se lyen kap pran moun mete deyò sou Facebook li pap postel devan anpil moun.

Solisyon: lè’w ap poste yon lyen mete yon ti tèks ladan oubyen ekri tit lyen an sou yon imaj epi poste li sou Facebook .

5) Ou poste yon video san yon minyati “thumbnail ” .
Sa se yon gro defi pou moun kap fe promosyon avek video sou Facebook si ou pa met yon minyati atiran ki senp li pap poste li devan anpil moun .
Lap selman poste li devan moun ki gen paj ou a ou byen pòs ou yo nan sant enterè li.

Solisyon: ale sou Google fè rechèch yon imaj ki apropriye ak saw ap poste a pou atire moun epi metel kò miyati video a.

5 teknik sa yo se meyè fason pou ou rive kouvri anpil moun ak sa ou ap poste sou Facebook

Certil Remy.

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .