Home / 2018 / May

Monthly Archives: May 2018

Fonksyònman entènèt

Kòman entènèt fonksyone? Jounen jodi a ak telefòn pòtab, tablèt oubyen Laptop, tout moun kapab itilize entènèt. Men konbyen nan nou ki konnen kòman li fonksyone? Poukisa li enpòtan pou yon moun itilize l? Mo sa a ki se ”Internet” soti nan lang anglè a, ki konpoze “interconnected” epi “network“. …

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .