Home / Blòg / 5 rezon chak jenn antreprenè ak pwofesyonèl ta sipoze gen yon blòg.

5 rezon chak jenn antreprenè ak pwofesyonèl ta sipoze gen yon blòg.

Avèk koze rezo sosyal la, pwomote yon blòg se bagay ki vin pi fasil ke tout tan yo. Kounye a ou pa bezwen lajan pou promote yon blòg sèl sa w ap bezwen se asire ke ou kapte atansyon moun ak sa w ap ekri yo. Se rete w ap rete y ap pataje li pou ou epi sa ou tande a blòg la vin popilè . Men se kisa yon blòg ka rapòte ou? Ki avantaj enteresan konsa?

Nan atik sa nou pral eksplike ou enpòtans yon blòg pou ou menm ki antreprenè ou jenn pwofesyonèl (etidyan tou). Ak yon blòg ou ka fè lajan men se pa lajan sèlman (Nou gen atik ki pale de fason ou ka f è lajan sou entènèt sou menm blog sa)  gen lòt bagay enpòtan w ap wè nan atik sa ki ka itil ou toujou tankou:

1) Li pèmèt plis moun konnen ou.
Se nòmal, imajine ou se yon jenn etidyan ou pako soti nan inivèsite, men ou gen yon blòg kote w ap pataje sa w konnen epi eksperyans ou ak yon popilasyon ? Tout moun ki jije pòs sa enpòtan y ap pataje li konsa plis moun ap konnen w lè ou nan yon domèn anpil moun rekonèt ou li gentan di yon pakèt bagay sou lòt etidyan ki nan menm klas ak ou. Moun kap kòmante anba pòs ou yo ak sila k ap pataje pòs yo tout moun sa yo vin fè pati yon kominote ke ou kreye. Yo rekonèt ou deja tandiske lòt kamarad ou yo ki pa gen blòg la pa gen moun ki konnen yo. Mwen menm pèsonelman gen travay mwen jwenn se apre yon moun fin li yon atik mwen pibliye sou yon blòg , sa vle di si mwen pat gen blòg la gen moun ki patap konnen mwen. Mwen swete ou konprann kisa sa vle di nan yon peyi tankou ayiti lè ou gen yon ti kantite moun rekonèt ou. Ou pap soufri pou anyen paske ou gentan montre kominote sa men kisa ou ka ofri l si li ofri w yon bagay .

2) Li pouse w fè eksperyans
Plis w ap panse pou ou ekri se plis w ap chèche fè eksperyans pou ou pataje. Ou konn kisa sa vle di? Plis konesans ! W ap vin konnen anpil paske tout sa w al fè eksperyans pou vin pataje yo ap tou frèch nan tet ou . Kesyon moun ap poze w al fè rechèch sou yo tout sa se ti pake konesans w ap ajoute sou ti sa y ap bay lekòl la kòman pou lòt yo fè briye pase w? Ou pral vin li anpil w ap fè plis rankont paske w ap toujou anvi konnen ou gen yon bagay k ap pousew chèche pou vin ekri .

3) Li pemèt ou antre nan yon mond reyèl.
Ou imajine yon jenn etidyan premye ane ki fin ekri yon atik epi yon lòt pwofesyonèl ap vin kominike ak li kote echanj ap fèt kòm si ti jenn nan te tèmine? Ou fin fè yon rechèch pou ekri yon atik epi yon lòt ki trouve li itil kontakte w se komsi ou te gentan nan sistèm nan byen fon ap travay diskisyon ap fèt. Pa bliye chak diskisyon ou fè ak yon moun nou tou 2 aprann , m pap pale w kote diskisyon lòt pwofesyonèl ki egri de sa wap fè a ki ap eseye desann valè w devan moun jis inyore moun sa yo. Yo toujou gen yon eskiz a chak rezon ou ba yo pou pwouve ke saw ou ekri a pa bon

4) Plis moun ap fè w konfyans
M pa palew de atik kap kreye bòz (buzz) ak panik nan yon sosyete. Men pito bon jan piblikasyon ak refleksyon k ap konvenk moun osinon aprann moun , lè w ap ekri pou yon kominote ki vin pran w kòm yon rekonfò kote ke chak bagay yo kwaze se ou pou yo vin mande kont se yon bel bagay sa vle di ou pran konfyans yo. Men bat pou ou pa abizel paske yo pa jwenn konfyans de fwa !

5) Ou jwenn travay pi rapid .
Bat pou sa wap fè a ou fèl byen epi swiv pou wè èske se pa ou ki pral refize djòb paske bloge se tankou yon CV wap prepare gen moun kap li pòs la ou pa konnen l se rete wap rete li kontakte w nan domèn ou ye a li di w men pòs sa disponib vin jwenn li. Pran san w pa ekri pou fè moun wè jis ekri pou yon bon objektif epi bat pou moun konprann ou. Plis moun konprann ou se plis yap pataje l plis yap pataje se plis moun k ap konnen w e ak popilarite tout bagay posib depi ou itilize resous ki pral antoure w yo .

Se 5 rezon ki valab pou ede w lanse blòg ou a jodi a, si w ta gen blòg la ou paka kenbe ou ta vle fè ti lajan ak li pou ede ou prepare atik klike la atik sa ap ede ou fè lajan ak blog ou a (http://apranngratis.com/10-bon-fason-ou-ka-fe-lajan-ak-yon-blog-websit/). Mwen gen videyo tou sou chanèl YouTube mwen an k ap ede ou ranje dizay yon blòg epi pèmèt ou fè lajan klike la pou gade yo pa bliye abòne pou w ka toujou jwenn video mwen gen pou m lage yo. Tanpri  ou lib pou poze kesyon anba atik mwen yo ak videyo mwen yo .

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

10 fason pou Fè lajan sou entenèt san ou pagen yon websit.

Ou tap panse ak fè lajan sou entènèt tankou vann pwodui ou kapasite ou sou …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .