Home / Grafik / 7 kategori logo ou ta dwe konnen avan ou komanse fè logo

7 kategori logo ou ta dwe konnen avan ou komanse fè logo

Mèsi ak ou menm kap li seri sa ki te li premye pati a . ou menm ki pat la nou te fè yon rale de ja sou logo kisa li ye ak ki enpòtans li ak kijan ou ka idantifye bon ak vye logo. https://www.youtube.com/watch?v=9SnuO…, ou ka ale li videyo sila ki se pyemye pati videyo sila po ou ka byen konprann sa nou pral di la yo pi byen.

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .