Home / Blòg / 8 Rezon Twitter se meyè plas pou yon antreprenè

8 Rezon Twitter se meyè plas pou yon antreprenè

Sevre Facebook gen plis moun sou li , yon antreprenè ka itilize Facebook pou angajman ak bòz (buzz) . Li gen anpil travay pou li fè pou li progrese sou Facebook ke sou Twitter.  Sou Facebook si ou pap pataje kontni komedi ak si ou pagen lajan pou ou bouste pòs ou yo ak paj la , li ap difisil pou ou pou’w konstwi mak ou (brand). Pou ou kenbe mak ou sou Facebook li mande anpil travay ak anpil depanse si ou ta gen kòb , e si’w pagen kòb pou grandi repitasyon an liy ou (Online reputation , e-reputation )?

Pandan wap pase mizè sou Facebook nan kenbe mak ou, ou ka pase sou Twitter epi agrandi repitasyon elektronik (e-reputation) ou . Mwen pa di ou kite Facebook , pa abandone gen moun sou li ou bezwen . M’ap prezante ou 8 bon rezon ki pou fè’w konnen ke antanke antreprenè plas ou se sou Twitter pou agrandi repitasyon elektronik ou pi rapid.

1) Tou moun egal.
Sou twitter tout moun egal pagen kesyon prezidan senatè grand pwisans , selèb , malere pòv . Tout moun popilè, twit (Tweet) ou pa janm mouri, tout moun gen yon piblik.

2) kont ou toujou aktif.
Sou facebook siw pase 48è ou pa poste sou paj ou li mouri. Sa vle di prochenn pòs ou pral fè a se moun ki genyen ou nan sant enterè li kap we’l Tandiske twitter ou met pase yon ane ou pa janm twit (tweet) anyen vini ou vini twit (tweet) tout moun ki an liy kap navige desann (Scroll) ap wè’l.

3) Li mete ou an fas konpetitè ou.


Sou facebook ou kwaze ak tout kategori moun , li sijere ou sèlman moun ki popilè ak moun ki gen zanmi an komen ak ou , Tandiske pou twitter ak opsyon “who to follow ” la, ranje biyografi ou byen l’ap Sèlman mete moun ki nan menm branch ak ou devan ou ak moun ki mansyone nan biografi ou. Konsa tou l’ap mete ou devan moun ki nan menm branch ak ou .

4) Li enspiran
Twitter se platfòm ki plis enspire antreprenè, kijan? Lè ou antoure ak antreprenè parey ou y’ap pataje prodwi ak travay yo tout jounen nan twit (tweet) yo , sèlman siw ta yon enpostè nan branch ou a pou ou ta dekouraje ak pa jwenn ide pou ou evolye.

5) Ou pa janm pèdi anyen sou Twitter.


Kote ou te kite li lè ou ap femen app la se la w’ap tounen vin jwenn li . Sa vle di mezi twit (tweet)ki te fèt pandan ou pat disponib yo w’ap jwenn tout. Li pagen okenn twit (tweet) moun wap swiv lap koule paske yo pat peye promosyon, menm jan facebook ap detwi fid (feed) moun , facebook sèlman afiche 5 pòs (feed) pou chak lew tounen siv vle wa desann anba. Nan pòs sa yo li chwazi sa ki gen plis like ak kòmantè yo pou li mete devan ou , oubyen sa ki nan sant enterè ou.

6) Swiv tandans ou san problèm pou ou ka konn ki jan lap evolye.


Tankou pa egzanp:  Mwen menm mwen se yon programè jwèt . Tandans mwen se jwet (videogame) , reyalite vityèl (virtual reality) sim ale nan rechèch twitter a mwen ekri youn nan tandans sa yo ak # devan li pou fel vin yon hashtag .Le mwen fin fè rechèch saa mwen ka anregistre li pou nenpòt lè mwen bezwen li.
Epi gade kijan lòt programè ap evolye pou’m ka gade eskem anreta.

7) Se pa pou “Like” se pou reppons ak retweet.
Yon tweet ka popilè sou twitter pou kantite moun ki retweet ak reponn li se pa pou “like”.
Li vin pi fasil pou ou jwenn “feedback” sou ou ak aktivite ou , plis w’ap kominike ak reponn tweet se plis y’ap fè ou repons se plis wap popilè sou twitter .

8) Twitter aksepte “cross promotion” .
Twitter aksepte cross promotion sa vle di li pa detwi tweet ki gen lyen menm jan facebook ap detwi tout pòs ki gen lyen . Facebook Sèlman aksepte “cross promotion” Instagram ak twitter , soti sou YouTube ak lot yo li pap kite yo pase sèlman moun ki genyenw nan lis enterè li ki ap pase . klike la pou li atik saa pou plis detay. Siw ta remen konn kijan pou ou konbat ak Facebook kap detwi pòs ou li atik saa : ki pi bon moman ou ka fe yon pos sou facebook/
Lèw fini si w’ap pase sou Twitter pa neglije swiv mwn @certilremy map swiv ou tou (follow back , retweet ) .

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

8 Rezon Ki Fè Pifò Aplikasyon Mobil ak Wèbsit Devlopè Ayisyen Pa Janm Fè Siksè

Zafè pwogramè ak devlopè ayisyen se bagay ki pa manke nan jou sa yo. Tout …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .