Home / Kiyès nou ye?

Kiyès nou ye?

Aprann gratis se yon kominote Jenn ki met tèt yo ansanm pou ede popilasyon ayisyèn nan
nan zafè teknoloji. Nou kreye aktivite teknoloji ak bay fòmasyon gratis sou teknoloji
Poukisa nou fèl gratis? Majorite enfomtisyen ki pretann y’ap pot enfomatik
bay Ayisyen toujou ap pale de gro teknoloji
jamè poze tèt yo kesyon èske popilasyon an pare.
si li pa prepare kiyès kap preparel?
yo menm kap prepare tèt yo ak kisa? se pou tout rezon sa yo ak anpil lòt
ki fè nou ouvri platfòm APRANN GRATIS la pou tout
moun ki ta vle pataje yon enfòmasyon sou fòm video ak popilasyon an ou
pap peye yon goud pou sa.
Enfòmasyon sa yo estoke sou youtube yon fason pou nou pa fe gro depans pou
websit la ka toujou la pou pèp la ,
nou fè platfòm nan ak wordpress se pou nou pa depanse anpil kòb nan fè bagay
ki konplike yon fason pou Moun kap vin sou platfòm
nan pagen okenn pwoblèm lè l ap vin swiv kou.
moun k ap anseye sou APRANN GRATIS yo ou ka angaje yo nan seminè kap fèt
nan lekòl ou ak lòt aktivite wap fè
si ou bezwen platfòm nan òganize yon seminè nan zòn kotew rete kontakte
nou sou email nou ki se certilremy@apranngratis.com
epi nap voye yon anseyan ki pi pre zòn ou ye a fel pou ou.
aprann gratis se pou tout moun ki ta renmen konn kijan poul itilize teknoloji.
svp video ki sou APRANN GRATIS yo pa pran yo mete sou websit ou san otorizasyon Anseyan ki fèl la osinon
APRANN GRATIS w ap detwi anseyan an ak platofò nan, ou ta renmen met yon video ki
sou APRANN GRATIS sou platfòm ou tanpri kontakte moun ki fèl la poul ba w pèmisyon.

 

Aprann gratis se yon produit KATKAT GAME AK MEDIAPAM HAITI li gen kom patenè , TIKWEN PAM
CJ ACCESSORIES ,  EXEPTIONAL GRAPHIC .

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .