Home / Blòg

Blòg

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle konn ki avantaj ki genyen si ou ta posede yon bon websit pou antrepriz la? Kontinye li atik la pou jwenn bon rezon ou ta sipoze gen yon bon websit deja. Websit! Nan tan n …

Wè plis

Kisa ki yon logo?

Yon logo se yon imaj grafik ki reprezante yon mak oubyen yon sosyete,   li se yon senbòl . Logo a tou se yon mwayen pou idantifye antrepriz la epi  kominike ak moun , li endispasab ak tout antrepriz .  Li se yon eleman nan kominikasyon vizyèl nan tan modèn n …

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .