Home / Grafik

Grafik

Kisa chak koulè vle di nan yon logo?

Ou kwè ou janm poze tèt ou kesyon pouki chak logo ou kwaze gen yon koulè , pouki yo pat mete koulè sa pito? Pouki se sa yo mete? Eske logo a patap pi bèl ak koulè sa? Anpil nan nou fèl , gen kliyan ki ba ou fè logo …

Wè plis

Kisa ki yon logo?

Yon logo se yon imaj grafik ki reprezante yon mak oubyen yon sosyete,   li se yon senbòl . Logo a tou se yon mwayen pou idantifye antrepriz la epi  kominike ak moun , li endispasab ak tout antrepriz .  Li se yon eleman nan kominikasyon vizyèl nan tan modèn n …

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .