Home / PHP

PHP

Kisa ki WAMP Server e Kòman pou itilize l

Nan videyo sa a w ap aprann: Kreye yon Virtual Host “yon domèn lokal” sou Windows avèk WAMP Server, apre enstalasyon WAMP Server (http://www.wampserver.com/) a) kreye yon folder andedan folder \www WAMP Server a b) anrejistre folder a ak Server WAMP Server c) relanse sèvis DNS WAMP Server a

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .