Home / Seri

Seri

Itilizasyon XDEBUG ak Devlopman PHP #2

Nan videyo sa a w ap aprann: 1. Kreye yon pwojè PHP sou PHPStorm (https://www.jetbrains.com/phpstorm/) nan nouvo Virtual Host la. a) 1 fòm senp ak 1 submit b) 1 script PHP senp 2. Demontre avantaj XDEBUG (https://xdebug.org) nan travay avek PHP. a) ensere yon fòt b) deboge san XDEBUG c) …

Wè plis

Enstalasyon XDEBUG #1

Nan videyo sa a w ap aprann: Enstalasyon XDEBUG (https://xdebug.org/wizard.php) sou Windows a) egzekite phpinfo() an lokal b) kopye rezilta phpinfo() c) kole rezilta phpinfo() yo so https://xdebug.org/wizard.php d) suiv direksyon yo bay yo

Wè plis

Entwodiksyon Angular 4 an Kreyol # 3

Itilize sèvis la pou jere done Bouyonteknisyen an. Modifye konpozan an pou li rale data Bouyonteknisyen an nan sèvis la. Modifye sèvis la pou li ka jere plizyè Bouyonteknisyen. Kreye yon konpozan ki reprezante yon Bouyonteknisyen. Itilize “@Input()” pou pèmèt konpozan Bouyonteknisyen an resevwa done yon Bouyonteknisyen. Modifye pwojè a …

Wè plis

Entwodiksyon Angular 4 an Kreyòl #2

Kreye dosye pou òganize diferan initi ki pral nan kod la. Kreye yon premye konpozan. Entegre nouvo konpozan an nan projè a. Kreye epi entegre yon premye sèvis. Deklare yon bouyonteknisyen. Afiche yon bouyonteknisyen. Defini yon entèfas Bouyonteknisyen. Optimize afichaj detay Bouyonteknisyen an. Itilize “ngFor” pou afiche yon lis talan …

Wè plis

HTML Pou Debitan: 05 Lyen (Suit)

Nan videyo sa a mwen kontinye montre w kòman pou w kreye diferan tip lyen nan paj HTML ou: lyen absoli ak lyen relatif. E kòman pou w aksede ak lòt paj sou sit ou oubyen lòt sit ou entènèt oubyen yon pati espesyal sou yon paj.

Wè plis

HTML Pou Debitan: 04 Lyen

Nan videyo sa a mwen montre w kòman pou w kreye diferan tip lyen nan paj HTML ou: lyen absoli ak lyen relatif. E kòman pou w aksede ak lòt paj sou sit ou oubyen lòt sit ou entènèt oubyen yon pati espesyal sou yon paj.

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .