Home / Seri / HTML Pou Debitan

HTML Pou Debitan

HTML Pou Debitan: 05 Lyen (Suit)

Nan videyo sa a mwen kontinye montre w kòman pou w kreye diferan tip lyen nan paj HTML ou: lyen absoli ak lyen relatif. E kòman pou w aksede ak lòt paj sou sit ou oubyen lòt sit ou entènèt oubyen yon pati espesyal sou yon paj.

Wè plis

HTML Pou Debitan: 04 Lyen

Nan videyo sa a mwen montre w kòman pou w kreye diferan tip lyen nan paj HTML ou: lyen absoli ak lyen relatif. E kòman pou w aksede ak lòt paj sou sit ou oubyen lòt sit ou entènèt oubyen yon pati espesyal sou yon paj.

Wè plis
Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .