Home / Blòg / E si ou te ka kontwole Machin ou (kamyon, vwati, taptap ) an tan reyèl!

E si ou te ka kontwole Machin ou (kamyon, vwati, taptap ) an tan reyèl!

Jodi a mwen deside pale ou de OBD (onboard diagnostics) ki vle di dyagnostik anbake.Se yon estanda ke yo etabli depi lane 96 (1996) pou machin a gazolin y’ap pwodui yo.OBD a bay mwayen pou kontwole tout sa ki konpoze machin nan ki ka polye lè a tankou lwil, gaz ak oksijèn pandan tout dire de vi machin nan.

Genyen plizyè nòm ki egziste tankou:
– OBD oubyen OBDI (obd1) ki se estanda konekè (?) a pou tout machin yo.
– OBDII (Obd2) ki vini nan lane 1996 nan peyi etazini pou espesifikasyon pwotokòl la.
– EOBD pou zòn ewòp la ki reprann obd2 a pou machin nan kontinan sa a.

Entèfas OBD2 a pèmèt ou li DTC (diagnostic trouble code) machin nan ki se kòd machin nan ap bay pa erè selon pwoblèm li genyen san ou pa bezwen ale kay yon mekanisyen.

Li ba ou enfòmasyon an nan tan reyèl. Enfòmasyon sa yo soti nan kaptè ki konekte nan kalkilatè 2 bò kontwolè yo. Nòm OBD2 a  prevwa tou depi pwoblèm nan rezoud pou DTC a efase kòd erè machin nan te afiche yo.

yon priz OBD2  

 

Kisa ki lektè OBD2 a tou?

Genyen lektè ke garaj ki espesyalize pou sa tankou nan lòt peyi konekte sou machin nan avan yo ouvri li. Se sa yo rele eskanè a (scanner). Men genyen modèl tou ki pi kapab konekte ak bloutouf (bluetooth) sou telefòn entèlijan (smartphone) ou pou ou ka jwenn estatistik machin sa a an tan reyèl tou.

Sa ki anlè a se yon egzanp eskanè bloutouf. Eskanè sa a pou li fonksyone fòk ou genyen yon aplikasyon ki kapab li epi entèprete kòd sa yo pou ou yon fason pou ou ka konnen kisa kòd sa yo vle di. Aplikasyon ki pi bon nan domèn sa a li rele Torque li gen yon vèsyon gratis.

Si ou ta gen pò (port) obd2 eskanè a ou ka gen kontwòl yo sou telefòn ou an tan reyèl e ou ka menm jwenn rezilta yo pa imel espesyalis ki bon nan domèn sa a nan peyi d ayiti yo rele CASTRO technologies. Ki anba gouvènans Castro Aldho. Yo ka menm fè ou jwenn lòt pwogram ke y’ap devlope pou ou nan lang ou ta vle li a. E yo menm vann eskanè epi enstale li tou. Si ou rekonèt lòt espesyalis pa neglije lage li nan kòmantè a pou nou. An nou pwoteje anviwònman nou.

Certil Rémy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

8 Rezon Ki Fè Pifò Aplikasyon Mobil ak Wèbsit Devlopè Ayisyen Pa Janm Fè Siksè

Zafè pwogramè ak devlopè ayisyen se bagay ki pa manke nan jou sa yo. Tout …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .