Home / Blòg / Èske w andanje nan yon apèl videyo?

Èske w andanje nan yon apèl videyo?

Anpil moun sitou fi toujou panse yo plis ansekirite pou ekspoze vi prive yo oubyen kò yo bay yon moun ke si yo ta fè yon videyo voye bay moun nan. Nan espwa ke si yo voye videyo a moun nan ka pataje li men si yo fè l nan yon apèl videyo moun nan pap ka pataje li.

Mwen gen yon zanmi mwen ki te rele mwen yon lè epi m te wè li te nan yon eta ki vrèman pa eta pou li ta pase yon apèl videyo. Menm kote a mwen di l èske se tout zanmi li li pase apèl videyo jan li jwenn. Li di m ke li pa wè ki danje ki genyen paske moun nan pap ka pataje videyo a se jis yon apèl se zanmi l moun nan ye. Mwen di l men non ou fè erè paske nan enfòmatik (teknoloji) tout sa w wè ou ka pran l. Wi depi w ka vizyone yon bagay ou ka pran l. Tankou liv se sa ki fè yo pap janm fin ba ou vizyone yon liv antye. Ann pran pou videyo nenpòt videyo wap gade ou ka pran l. Nenpòt mizik oubyen son wap tande ou ka pran l. Se pa paske ou pa konn kijan pou ou pran li ou tou panse li pa ka pran. Yon ti apèl videyo pi fasil a anrejistre ke tout sa m sot di w yo la. Yon ti apèl vokal pi fasil a anrejistre tou.

Fòk ou fè anpil atansyon ak moun w’ap rele sou apèl videyo. Ou ka panse w’ap byen pase ak mennaj ou nan yon apèl videyo poutan apèl la ap anrejistre pou l ka reviv moman sa yo ankò oubyen menm pataje yo ak baz li, sitou si ou ta vin kite moun sa a li ta vle detwi ou oubyen moun sa a pa t bezwen ou. Èske w konnen tou yo achte videyo pòno ki anrejistre yo tou (porn cam)? Wi gen konpayi pòno ki achte videyo sa yo pou mete sou websit yo gratis pou atire moun vin sou websit la epi pou achte oubyen abòne ak lòt videyo pwofesyonèl ki sou websit la.
Ou ka prese livre kò ou nan yon videyo bay yon dyaspora pou degouden li pran videyo sa a li telechaje (upload) li sou yon websit pou bon plezi li pou l fè ti santim chak santim sa yo pral mennen dola pa mwa sou ou.
Avan ou livre ou bay yon moun ankò fè atansyon ak moun nan, pa fè betiz kap fè ou kriye pou degouden, livre kò ou ak moun ou fè konfyans, moun ou konnen.

Se pa fanm sèlman ki ka viktim yon gason ka viktim tou. Ou ka yon moun ki enpòtan nan sosyete a yo voye yon bèl fanm sou do pye ou ap ba ou cho sou apèl videyo epi y’ap anrejistre li pou detwi ou.
Teknoloji se yon zouti ki enpòtan an menm tan ki danje tou,  pran san nou lè nou ap itilize yo. Li pa t fasil menm pou yo te anrejistre apèl videyo sou iPhone men avèk nouvo vèsyon iOS 11 la li vin pi fasil ke Android. Sèlman pandan apèl la pase dwèt ou depi anba ekran an monte pou meni itilite a parèt (swipeUp). Epi klike sou ti wonn nan li tou vini ak iPhone nan ou pa bezwen telechaje aplikasyon. L’ap tou anrejistre apèl videyo a. Gade imaj sa a mwen te fè kapti a nan yon apèl ak  enjenyè William VENETTE (Programè )  ki te ba nou pèmisyon pou nou mete imaj la nan atik la.

Kounye a ou wè kijan ou ekspoze anfas anpil danje si w ap lage kò ou lib jan ou jwenn nan teknoloji. Nan Aprann Gratis se wòl nou sa ede ou konprann epi itilize teknoloji pi byen. Plis atik yo rive pi lwen plis moun ap edike se sa k fè nou ekri atik yo nan lang kreyòl pou tout moun ka byen konprann. Mezanmi prekosyon pa kapon an nou rete veyatif pandan n’ap mete teknoloji sou bon ray nan peyi dayit .
Mèsi bon lekti.

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .