Home / Entènèt / Fonksyònman entènèt

Fonksyònman entènèt

Kòman entènèt fonksyone?
Jounen jodi a ak telefòn pòtab, tablèt oubyen Laptop, tout moun kapab itilize entènèt. Men konbyen nan nou ki konnen kòman li fonksyone? Poukisa li enpòtan pou yon moun itilize l?

Mo sa a ki se ”Internet” soti nan lang anglè a, ki konpoze “interconnected” epi “network“. Donk se yon kontraksyon yo fè ant 2 mo sa yo pou kapab gen yon sèl ki se “Internet” ki vle di an kreyòl rezo konekte.

Entènèt konpoze yon pakèt pwen ki konekte. Pwen sa yo se òdinatè, telefòn pòtab lòt aparèy n’ap itilize pou nou gen aksè a. Yo konekte antre yo pa yon kab lè sa a se yon koneksyon vizib. San kab sa a ki rele kab “Ethernet” pap ka gen aksè sa a. Konsa tou gen yon aksè ki san kab, ki se yon koneksyon envizib yo rele “WiFi“, mo sa a se yon lòt kontraksyon mo anglè ki se “Wireless” ki vle di an kreyòl san fil oubyen san kab epi “Fidelity” ki vle di fidèl, donk nou kapab di se yon koneksyon fidèl san kab.

Men kòman sa fè posib pou n’ap chanje enfòmasyon konsa tankou foto, mizik, tèks, fim, gade televizyon elatriye… nan tout mond lan.

Pou sa rive fèt, enfòmasyon yo transmèt sou fòm pakè ki konprese. Se konsa gen yon ekspeditè ak yon destinatè sou fòm nimewo, chak nimewo sa yo gen 4 nonb ki gen 4 pwen separe yo. (Pa egzanp: 192.168.20.10)

Tranzaksyon sa yo pa fèt senp konsa soti nan 1 epi ale nan 2, men yo pase pa konpayi k’ap founi aksè entènèt la. Tankou Digicel, Natcom, Access Haiti, elatriye… Transfè sa yo fèt vrèman rapid ke nou ka konpare ak vitès limyè.

Sa parèt tèlman fasil nan je moun pou chak segonn genyen anviwon 3,7 milyon kourye (mail) elektwonik k’ap voye, plis pase 117 milya pa ane.
Genyen anviwon 44 milyon domèn k’ap anrejistre chak ane ak yon mwayèn 123 000 pa jou, domèn sa yo se sit entènèt n’ap itilize tankou Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, elatriye… Chak sit sa yo gen yon non, yon pwen epi ekstansyon domèn nan tankou <<.com>>, <<.net>>, <<.ht>> ak anpil lòt ankò.

Ou konn poukisa li tèlman enpòtan pou ou pou w konekte ak entènèt?
Si w gen pwop sit entènèt ou w’ap kapab fè piblisite pou kèlkeswa pwodwi ou genyen, vann an liy epi bay lòt sèvis kèlkonk epi rete an kontak ak kèlkeswa kliyan w genyen an.

Genyen plizyè lòt rezon, men yon sèl bagay pou w konprann entènèt ap chanje tout moun jiskaske nou pa ka viv san li tèlman n’ap vin abitye ak li. Ke l te devwa, vakans, rechèch, kominikasyon, elatriye… Tout prèske fèt ak entènèt. An gwo tout sa nou bezwen jodi a premye kote n’al chache se sou entènèt paske jounen jodi a prèske tout moun genyen yon telefòn entelijan ki kapab gen aksè entènèt.

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

10 bon fason ou ka fè lajan ak yon Blòg (websit) (Dezyèm pati)

Nan premye pati a nou te bay konsèy ak 5 fason ou te ka kòmanse …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .