Home / Blòg / Ki pi bon moman ou ka fè yon pòs sou Facebook?

Ki pi bon moman ou ka fè yon pòs sou Facebook?

Rezo sosyal se youn nan pi bon plas nan tan n’ap viv la pou yon moun ta fè promosyon epi agrandi popilarite’l. Men se pa sa Sèlman, ou pa dwe sèlman fè yon pòs paske ou santiw renmenl . Gen lè ki pi bon ke lòt.

Erezman ak Facebook analitik (analytic) ki se yon opsyon nan paj ou a, answit ou ka fokis sou reyalite  popilasyon an pou ou chwazi pi bon moman ou ka fè yon pòs sou Facebook .Youn nan bagay ki pi enpòtan pou ou konnen sou Facebook se kijan li fonksyone avan ou poste.

Gen moun ki genyen ou nan sant enterè yo moun sa yo lè ou poste depi moun sa yo paret an liy (online)
y’ap jwenn pòs ou a rapid. Ki moun ou nan lis enterè yo? Se moun ki toujou renmen “like” ,
komante ak pataje pòs ou yo. Moun ki pa janm remen yon pòs ou oubyen ki te konn renmen li
pa renmen yo ankò apre 72h ou soti nan lis enterè moun saa otomatik  Moun saa ap wè yon
pòs ou Sèlman si pòs la gen yon gro odyans (audience) (yon pòs ki gen anpil like ak kòmantè).

Moun sa yo gen yon jan ou ka toujou jwenn yo. Pou paj yo gen yon mwayen ou ka konn lè moun
ki “like” paj ou yo an liy plis . Ale sou paj ou a. Klike sou “Statistiques” si lang facebook ou a sou fransè , si wap itilize facebook nan lang anglè ale sou “insight”  epi gade nan  kolòn a goch wap wè pòs (Publication , Post).  Gade nan imaj saa nou ankadre li an rouj :

Klike sou pòs (Publication , Post) wap wè kilè fanatik paj ou a konekte sou Facebook plis.
Sa vle di se pi bon moman pouw ta fe yon pòs kite pou yo .


Pou paj mwn an moun yo konekte plis chak 6è nan aswè pase 10è pifò al domi se nòmal kitem diw sa . Nan peyi nou pagen kouran  moun yo peye chaje telefòn yo nan anviron 4è yal pran li nan 6 ou 7è . Apre 9è tout telefòn
dichaj. Ti rès ki rete yo se sa ki gen kouran.

Meyè moman pou ou ta fè yon pòs ankò se  6è nan maten majorite moun depi yo reveye swa li pral travay ou lekòl premye kout je yo  fè se sou Facebook ak whatsapp pòs saa gen anpil chans pou li tann lòt moun kap leve nan 8,9èyo .  Pa bliye se pa ou Sèlman kap poste sou Facebook moun wap poste pou li jwenn yo a gen zanmil kap poste,
li gen lòt paj li “like” tou kap poste , sèl sa ki nan lis enterè moun nan ak sa ki gen  plis odyans la kap pase.

Yon ti viral ( share contest) tap enpòtan anpil pou ogmante tet ou plis nan lis enterè moun kap swiv ou ak moun kap tann pòs ou.  Li tap enpòtan  anpil tou pou’w ta konn kijan pou ou poste sou Facebook pou pòs ou a ka rive sou plis
moun vizite atik saa: http://apranngratis.com/1128-2/

Klike la pou gade videyo kijan ou ka itilize facebook an kreyol. https://www.youtube.com/watch?v=TV8DHkYhgVA&t=2s

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

E si Antrepriz ou a ta gen yon bon websit?

Ou toujou reve posede yon bon websit osinon ou gen yon antrepriz ou ta vle …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .