Home / Blòg / Kijanw ka sipann pèdi kontak, foto, videyo ak lòt bagay enpòtan sou telefòn ou?

Kijanw ka sipann pèdi kontak, foto, videyo ak lòt bagay enpòtan sou telefòn ou?

Pi gwo pwoblèm kap bat moun ki fèk genyen yon telefòn entèlijan se pèdi tout sa ki te sou telefòn li aprè li fin restore li. Sila ki ap plenyen yo pèdi kontak, foto, mizik ak lòt bagay ankò. Anpil moun viktim de sa men jamè poze tèt yo kesyon èske sa ka rezoud.

Yon moun ki gen eksperyans nan telefòn sa yo kè li pa janm kase, lè li ap chanje telefòn oubyen si telefòn li ta restore (reset) li toujou konnen kijan li kapab rekipere tout sa ki te sou telefòn nan.

Gen moun ki pèdi kontni sa yo, se pa inyorans. (E kòm yo pa konnen, sa lakòz yo toujou depann de moun pou rezoud pwoblèm pou yo.) Nan lespwa moun ki te konfigire telefòn nan pou li a ap kenbe enfòmasyon yo pou li. Yon konsèy (avètisman): se pi gwo danje ki te ka egziste lè ou bay yon moun konfigire yon telefòn entèlijan pou ou. Premye bagay pou ou fè lè moun nan fin konfigire telefòn nan mande li ID telefòn nan (imel ak modpas li te konfigire telefòn nan) answit mande li kijan ou ka chanje modpas ID a. Lè wap chanje ID a tanpri pa ba li modpas la, sèlman fè li montre ou kijan pou ou chanje yo. Si ou fè li chanje yo pou ou sa se koze ki gade ou paske:
1) tout foto ak kontak ki sou telefòn nan li ka wè tout si li vle san li pa manyen telefòn nan nan men ou.
2) Anplis de sa li ka menm bloke telefòn nan nan men ou ak distans nan kèlkeswa peyi li ta ye san li pa bezwen manyen telefòn nan.

Ou sot wè ki danje ki genyen si wap viv ou lage kò ou jan ou jwenn? Moun nan pa bezwen gen gwo konesans nan enfòmatik non pou li fè sa mwen sot di ou la. Nenpòt ti bebe ka fè yo si li mete tèt li anplas. Nou pral wè sa nan menm atik sa a, kote nou ap montre ou kijan pou ou sere tout kontni telefòn ou an epi pran yo sou yon lòt telefòn si telefòn ou ta pèdi oubyen kraze.

1) Imel ou
Wi imel ou se premye bagay ki pi enpòtan nan tout sa w’ap fè sou nèt la se sa ki fè lè ou fin kreye li ou pa gen dwa pèdi li ni bliye modpas la. Li enpòtan pou resevwa anplis voye kontni. Si wap fè imel pou itil ou toupatou mwen ap konseye w fè li sou Gmail Oubyen pèsonèl (?) ou. Pouki mwen di ou Gmail? Se pa paske se li ki pi bon oubyen pi sekirize. Map pale ou de avantaj li. Si ou achte yon telefòn Android lap mande ou yon Google ID pou ou konfigire li si ou te gentan gen yon imel sou Google deja ki se “Gmail” ou tou bon. Si ou ta vin achte yon iPhone ebyen menm imel sa a tou bon pou li w’ap sèlman itilize menm imel sa pou ou kreye ID apple la , tandiske si ou te fè imel la sou Yahoo oubyen iCloud ak Hotmail jan li ka ye w’ap bezwen yon Gmail pou ou benefisye avantaj Google yo ak itilize aplikasyon Google epi telefòn Android yo. Men pouki nan tan kounye a yon imel Gmail pi enpòtan ke tout rès yo. Si ou pa konn kijan pou ou kreye yon imel oubyen ou ta vle jwenn plis enfo klike sou lyen sa gade videyo sa sa : http://apranngratis.com/kisa-ki-yon-email-diferan-tip-email-kijan-pouw-kreye-youn-sou-tlf-ak-odinate-video-2/

Yon imel pèmèt ou anrejistre kontak ki sou telefòn ou yo yon kote si ou ta pèdi ou byen restore telefòn sa a pou ou ka rekipere kontak yo ankò. Sèlman rantre imel la nan plas imel y’ap mande ou fè a epi tout kontni ou ap monte.

2) Google Photos

Wi Google Photos, ak Google Photos bliye sa ki rele iCloud la paske GOOGLE pa bay limit pou zafè bakòp foto. Aplikasyon sa a pran foto ki sou telefòn ou otomatik li mete yo sou sèvè Google yo pou ou ka gen aksè ak yo nenpòt kote sou nenpòt lòt aparèy swa telefòn oubyen òdinatè. Kit ou gen iPhone, Android oubyen laptop foto ou yo ap yon sèl kote afè ou pèdi telefòn ou epi ou pèdi tout foto ou a pa gen bagay konsa ankò. Ou ka bakòp videyo sou li tou men ou gen yon espas 15gb ki pa twò anpil ou ta dwe konsève li paske li pou ni Google Drive ak imel ou a tou. Google Photos mache ak imel ou wap sèlman rantre imel ou epi aktive “update automatic” telechajman otomatik pou li ka pran foto yo. Atansyon tanpri souple si ou ap fè ti plan 9 goud pa aktive telechajman otomatik pou pa di konpayi ou a pran kòb ou pakse chak ti foto ou fè aplikasyon an ap bakòp li otomatik sou sèvè Google yo. Poukisa menm si ou gen iPhone mwen pa rekòmande ou bakòp foto ou yo sou iCloud? Se paske si w ta vin pa gen iPhone ankò l’ap difisil anpil pou ou repran yo. Men ak Google Photos ou ka pran yo nenpòt kote.

3) Google Drive


Google Drive fè menm bagay ak Google Photos men li gen plis lòt avantaj paske se pa sèlman foto ak videyo li bakòp. Pa bliye se sou menm espas 15gb imel ou a ou ye si ou vle bakòp foto pou li pa okipe espas ou a fè li sou Google Photos paske yo pap kontwole espas pou foto ki bakòp sou Google Photos.

Google Drive bon pou dokiman ou genyen sou telefòn ou, ou ka leve yo mete ladan pou si ou ta pèdi telefòn sa a oubyen li kraze. Ou ka mete nenpòt tip fichye tankou: mizik, videyo, dokiman tout fòma. Ou ka chwazi bakòp otomatik oubyen manyèl. Si ou gen iPhone ou ta renmen voye kontak ou yo sou Android ak Google Drive se taptap. Lanse Google drive, ale nan meni tape sou settings (paramètres), tape sou backup, epi tape sou start backup. Lap backup tout foto kontak plis kalandriye ki sou iPhone nan epi ale sou Android la aprè kèk minit wap jwenn tout kontak yo ak foto yo. (Pa bliye fòk imel ki sou tou 2 Google drive yo menm).

4) CM backup


Mwen sot montre ou kijan ou ka bakòp kontak, foto ak lòt dokiman sou nèt pou lè ou bezwen yo. Kounye a mwen pral pale pou moun ki pa gen mb yo kijan nou ka evite pèdi kontak ak lòt kontni ki sou telefòn nou. Kijan nou ka bakòp yo epi rekipere yo san entenèt?

CM bakòp se yon bakòp ki popilè anpil sa a li menm li fè menm travay ak imel Google oubyen iCloud ou a fè a. Li bakòp kontak, mesaj ki sou telefòn nan (sms) li bakòp istorik apèl ou, alam, diksyonè ak anpil lòt ankò men li bakòp yo sou kat memwa pou si telefòn nan ta restore (reset). Anplis de sa li voye yo sou sèvè yo (cloud) yon fason si telefòn nan ta pèdi ak kat memwa a pou ou ka rekipere yo ankò.

5) Backup your mobile


Backup your mobile se yon aplikasyon ki pèmèt ou bakòp menm apk sou Android ak kontak, sms, apèl ak anpil lòt ankò. Li gratis anplis de sa li backup app yo sou telefòn ou si telefòn nan ta restore ou pa bezwen ale telechaje aplikasyon yon ankò li ap restore yo pou ou.

Tout aplikasyon sa yo se aplikasyon kap ede ou pa janm pèdi anyen sou telefòn ou ankò , gen anpil lòt toujou men se sa mwen fè eksperyans ki pi fyab yo mwen pote pou ou jodi a .  bon lekti.

 

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

8 Rezon Ki Fè Pifò Aplikasyon Mobil ak Wèbsit Devlopè Ayisyen Pa Janm Fè Siksè

Zafè pwogramè ak devlopè ayisyen se bagay ki pa manke nan jou sa yo. Tout …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .