Home / Blòg / Kisa ki yon logo?

Kisa ki yon logo?

Yon logo se yon imaj grafik ki reprezante yon mak oubyen yon sosyete,   li se yon senbòl . Logo a tou se yon mwayen pou idantifye antrepriz la epi  kominike ak moun , li endispasab ak tout antrepriz .  Li se yon eleman nan kominikasyon vizyèl nan tan modèn n ap viv la ki ap  evolye chak jou . Yon bon reyalizasyon logo ka pèmèt ou pwogrese nan  sa ki rele konkirans la.

Yon logo itil nan : Sedui yon kliyan, valorize imaj sosyete a oubyen antrepriz la, idantifye sosyete a kote l pase selon sèvis li ak produi li , diferansye ou pami antrepriz ki sanble epi ki gen menm non ak ou pafwa.  Pou fini yon logo pèmèt ou refonse enpak mesaj ou yo. Sa vle di jan logo ou a parèt devan yon moun se konsa li wè antrepriz la. Yon logo sankoutcha egal a yon antreprenè sankoutcha. Yon logo pwòp egal a yon antreprenè pwòp. Yon logo se yon envestisman , depi ou panse ak yon antrepriz ou dwe panse ak yon logo pwòp.

Pou w kreye yon logo w ap bezwen fè apèl ak yon dizaynè (designer graphiste) kigen eksperyans tankou : Rodney Jean (Rodney Yehohānan)    Atrepriz:  tèt souke grafik,  James Pierre  Antrepeiz : Exeptional graphic.  Enelson Junior  Antrepriz Destination Pro .  Jean Gérard Bousiquot  Antrepriz : JGB Neat Design . Mwen site non moun sa yo se dapre eksperyans mwen ak yo ak travay mwen wè yo fè deja , ou ka swiv yo sou facebook sèlman klike sou non yo l ap mennen ou nan paj yo.

Men pabay tèt ou pwoblèm , si w ta vle kreye pwòp logo pa w kontinye swiv seri sila n ap montre ou kijan pou fè logo ladan. Pou ou kreye yon logo pou tèt ou oubyen si ou ta vle vin yon dizaynè , w ap bezwen konn langaj koulè yo, sa vle di konnen kisa chak koulè vle di. Konn fè fòm ak ranje tipografi ou byen (bay tèks fòm) . prosesis pou kreye yon logo kapap long epi konplèks sa depan de ki antrepriz ki ba ou fè logo  a. Ann gade videyo sa pou w ka idantifye bon ak move logo avan nou komanse kreye logo ansanm gen bagay ou ta sipoze konnen yo nan videyo a.

Pa bliye yon logo se yon envestisman paske li se figi antrepriz la. Pri yon logo varye selon bidjè antrepriz la ak sa li mande ou nan logo a, yon antreprenè kap prepare bidjè antrepriz li dwe mete logo a ladan,
pran distans ou ak profitè sa yo ki pa mete logo nan bidjè yo ki gen espwa “tanpri souple”. Ou ka fè yon logo gratis sof si w ap travay an patenarya ak antrepriz sa  osinon ou gen yon lyen ak li. Yon dizaynè se yon pwofesyonèl
menm jan ak tout lòt yo. Ou ka fè rabè pou yon moun selon lyen ou ak li . Ou dwe respekte tèt ou pou moun ba ou respè, si ou pa estriktire tèt ou yap toujou  pran ou tankou yon moun kap degaje l kipa konn anyen nan sa l ap
fè a. w ap toujou nan pozisyon pou di ayiti pa ofri w  anyen pandan se ou k ap detwi tèt ou. Sa ou konnen se sou li pou ou viv , ou pèdi yon tan pou ou aprann answit pou ou kreye logo a fòk ou touche pou sa.
Nap kwaze pou swit seri a.

Certil Remy

Ajoute yon komantè

Kòmantè

Vérifiez également

Soti nan 1G pou rive nan 4G LTE, Tout sa w ta dwe konnen sou rezo san fil

Rezo, mo sa a entèrese nou tout. Chak fwa w ap kominike ou itilize yon …

Fè yon ti tann tanpri...

Vin Fè pati lis nou an

Si ou ta renmen jwenn atik nou yo ak video nou yo sou email ou pouw pa rate youn , rantre email ou .